Založení NEOBROMU, továrny na fotografické potřeby

1913


ulice

katastr

Husovice


charakteristika

Továrna byla založena v roce 1913 a svůj provoz zahájila v roce 1914. Hlavní výrobní specialitou továrny byly fotografické papíry (např. NEODUR, NEOBROM či SAMETIN).


účastníci

Alois Emil Beneš, zakladatel,
Josef Lakomý, zakladatel


poznámka

Továrna započala svou činnost na jaře roku 1914 za vedení Augusta Němečka, profesora kreslení na II. státní reálce v Brně.
První roky továrny byly slabé, na nový český výrobek se pohlíželo s nedůvěrou. Během první světové války byl provoz značně omezen. Po válce byla výroba obnovena a navázány styky s Francií, Belgií, Holandskem a Anglií. Suroviny na výrobu nakupovala továrna ale převážně z Německa.prameny, literatura

události

1913
Zahájena stavba továrny na fotografické papíry v Husovicích


osoby

Alois Emil Beneš
spoluzakladatel firmy Josef Lakomý
spoluzakladatel firmy Jan Lauschmann
Alois Švestka


městská část

MJ


Aktualizováno: 07. 09. 2023