Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty

15. 5. 1211 (14.–15.5.1211)katastr

Zábrdovicecharakteristika

V premonstrátském klášteře v Zábrdovicích byl za přítomnosti panovníka a jeho družiny slavnostně vysvěcen kostel sv. Kunhuty. Klášter založil před 3. dubnem 1209 moravský šlechtic Lev z Klobouk se svou manželkou Rejčkou.
Po vybudování konventního chrámu P. Marie ve 3. čtvrtině 13. století sloužil kostel jako řádové provizorium.
Po zrušení kláštera v roce 1784 byla v jeho budovách umístěna vojenská nemocnice a kostel byl pak používán jako skladiště.


účastníci

Přemysl Otakar I., český král,
Vladislav Jindřich, markrabě moravský, mladší bratr Přemysla,
Jindřich Kietlitz, hnězdenský arcibiskup,
Daniel, pražský biskup,
Lev z Klobouk, zakladatel kostela


poznámka

Stavba se v současnosti nachází za vjezdem do areálu Vojenské nemocnice v Brně.prameny, literatura

události

17. 5. 2009
Oslavy 800. výročí založení zábrdovického kláštera 4. 9. 1784
Vznik Vojenské nemocnice 1783
Založení nového hřbitova v Zábrdovicíchměstská část

Los


Aktualizováno: 14. 05. 2021