Internetová encyklopedie dějin Brna

Vyhlášení interdiktu nad farářem u sv. Jakuba

Vyhlášení interdiktu nad farářem u sv. Jakuba


 • 10. 2. 1389 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Mikuláš z Riesenburgu, olomoucký biskup, na prosbu představených ženského cisterciáckého kláštera v Oslavanech nařizuje pod trestem exkomunikace proboštu a plebánu kostela sv. Petra v Brně, aby stihli trestem exkomunikace a interdiku Hanka, faráře u sv. Jakuba a jeho nástupce za nezaplacení finanční sumy 16 hřiven grošů. Rektor kostela sv. Jakuba platil každoročně od nepaměti výše uvedenou částku.


 • účastníci

  Mikuláš z Riesenburgu, biskup olomoucký,
  představené kláštera cisterciaček v Oslavanech

 • zajímavosti

  Klatba a interdikt mají trvat tak dlouho, dokud rektor u sv. Jakuba nesplatí dlužnou částku, případně i s náhradou výloh, a dokud neobdrží rozhřešení olomouckého biskupa.

 • poznámka

  Mikuláš zv. Prebstl pocházel z pruského města Riesenburgu. V letech 1383–1388 byl biskupem kostnickým. V následujících letech 1388–1397 se stal 24. biskupem olomouckým.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018