První máj 1968 v Brně

1. 5. 1968


ulice

náměstí Rudé armády
(dnes Moravské náměstí) třída 1. máje
(dnes Benešova)


charakteristika

„1. máj v Brně měl atmosféru radostné spontánnosti, která vyvěrala z dobrovolné účasti každého jednotlivce na májových oslavách. V ovzduší letošního 1. máje se obrážel i máj a obroda dění v životě národa.
Město se vzbudilo do slunečného počasí – v průběhu dne se poněkud zkalilo – a do tónů veselé hudby, která od rána vyhrávala v ulicích. Od ranních hodin proudily městem davy lidí na společná srazoviště, jiní se stavěli na kraje chodníků a rezervovali si místa s přehledem.
Těsně před devátou hodinou se ozval ostrý zvuk sirén závodů – pokyn k zahájení manifestace – prvomájového tábora lidu u Památníku vítězství na náměstí Rudé armády. Tam také, obklopen vlajkami, transparenty a davy Brňanů, pronesl slavnostní projev člen předsednictva ÚV KSČ a předseda NS J. Smrkovský. Pozdravil přítomné a žádal je, aby ho nepovažovali tak docela za Pražáka, neboť strávil na Moravě a v Brně kus svého života. Letošní 1. máj charakterizoval jako svobodnější, volnější, šťastnější. Vtipně zareagoval na nedaleký transparent, který nesli studenti s nápisem: Chceme vládu odborníků – a ujistil je, že není na světě druhé vlády, kde by bylo tolik odborníků – profesorů, inženýrů, rektorů, jako u nás. Teď máte, co jste chtěli a ukáže se, kdo bude té kvalifikované vládě ochoten pomáhat. Hovořil o lednových událostech, o tom, že naše dění sleduje celý pokrokový svět; neděláme však nic pro efekt a reklamu; co děláme, děláme pro náš lid a naši republiku. Pravil dále: Nesmíme se dopustit žádné chyby, která by mohla zmařit naše velké naděje.
Dále J. Smrkovský zdůraznil, že Československo je součástí socialistického tábora, naše přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a se zeměmi socialismu jsou nedotknutelné. Vyzdvihl společné úkoly při budování demokratického socialistického Československa. Zdůraznil, že KSČ spolu s dělnickou třídou by tvrdě vystoupila proti každému, kdo by chtěl návrat ke státnímu zřízení před Únorem 1948.
Velký ohlas brněnské veřejnosti měla část projevu, která se týkala otázky zemského zřízení. – Myslím, že aby tady byla zemská vláda na Moravě, z toho nebude nic. – J. Smrkovský podotkl, že zemské zřízení nejde dohromady s federativním uspořádáním republiky. Zato však nelze upřít statut městu Brnu, který by zajistil, aby bylo rovnocenným ideově i kulturně politickým centrem vedle Prahy a Bratislavy.
Druhou částí manifestace byl průvod desetitisíců Brňanů. V jeho čele prošel i J. Smrkovský s představiteli města k přehlídkové tribuně na tř. 1. máje. Průvod převyšoval les transparentů, vlajek, hesel, zpestřovaly ho desítky krojů a uniforem různých profesí. Ke konci průvodu jely i monumentální alegorické vozy.
Odpoledne pokračoval program v řadě oslav v nejrůznějších čtvrtích.
Po skončení manifestace prohlásil předseda NS J. Smrkovský, že byl velmi překvapen milým a srdečným přijetím, jehož se mu v Brně dostalo.“
(Citováno z Lidové demokracie, květen 1968.)objekty

Rudoarmějec
pomník: Moravské náměstí 0/04
místo zahájení manifestace


Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018