Oslavy 150. výročí Moravského muzea

8. 4. 1968


ulice

Malinovského náměstí
místo konání oslav 150. výročí Moravského muzea


číslo orientační

1charakteristika

„První hlavní den oslav 150. výročí Moravského muzea v Brně začal včera slavnostním zasedáním v Mahenově divadle.
Účastnili se ho muzejní pracovníci z českých krajů i ze Slovenska, zástupci vědeckých a výzkumných pracovišť, vysokých škol a Matice slovenské. Přítomni byli též představitelé politického, veřejného a kulturního života kraje a města v čele se členem předsednictva ÚV KSČ a vedoucím tajemníkem jihomoravského KNV RSDr. J. Špačkem. Ze zahraničí přijeli na oslavy odborníci z Belgie, Francie, Holandska, Maďarska, NDR, NSR, Norska, Polska, Rumunska a Sovětského svazu. Slavnostní projev přednesl vedoucí oddělení muzeí a galerií na ministerstvu kultury a informací Fr. Teper. Ocenil činnost Moravského muzea, které v současné době sdružuje 18 specializovaných pracovišť. Vzpomněl zásluh a nadšené obětavosti činovníků muzea z řad předcházejících generací a poděkoval jménem ministerstva všem jeho nynějším zaměstnancům, kteří zdárně pokračují v bohaté tradici jubilujícího ústavu.
O historii, současné práci a především o plánech Moravského muzea do budoucna hovořil jeho ředitel RNDr. Jan Jelínek, CSc. Za Moravskou galerii, která donedávna byla součástí muzea promluvil ředitel J. Hlušička.
Záslužnou vědeckou a výzkumnou činnost druhého největšího muzea v republice vyzvedli v pozdravných projevech zástupci KV KSČ, KNV, Národního muzea, Archeologického ústavu ČSAV v Praze a Matice slovenské. Jménem zahraničních účastníků blahopřál Moravskému muzeu k jubileu prof. George Henry Riviére, čestný ředitel mezinárodní muzejní organizace ICOM z Paříže.
Na slavnostním zasedání bylo dr. Jelínkovi odevzdáno vyznamenání Za zásluhy o výstavbu a dalším čtyřem předním pracovníkům Moravského muzea a Moravské galerie vyznamenání Za vynikající práci.
Pořad slavnosti uzavřela třetí část Janáčkovy symfonické básně Taras Bulba v podání brněnské Státní filharmonie.
Odpoledne byli představitelé Moravského muzea, Moravské galerie a zahraniční hosté přijati předsedou KNV K. Neubertem.
Včerejší den oslav skončil večer slavnostním představením Janáčkovy opery Její pastorkyňa...“

(Citováno z Lidové demokracie, duben 1968).události

1. 1. 1991
Moravské zemské muzeum přešlo do přímé správy ministerstva kultury 1. 1. 1963
Moravské muzeum začal řídit Jihomoravský krajský národní výbor 1. 1. 1961
Moravské muzeum přešlo pod správu Městského národního výboru 10. 5. 1949
Změna správy Moravského zemského muzea v Brně 27. 4. 1946
Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost
další události (1)...


osoby

Jan Jelínek
ředitel Moravského Muzea


stavby

Mahenovo divadlo
Malinovského náměstí 1/571
místo konání oslav 150. výročí Moravského muzea
Dietrichsteinský palác Brno
Zelný trh 8/295
sídlo Moravského muzea


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018