Umění tropické Afriky

15. 5. 2002 (15.5.–31.10.2002)


ulice

katastr

Pisárky


místo

Moravské zemské muzeum - Pavilon Anthropos


charakteristika

Výstavu "Umění tropické Afriky", která se konala v brněnském pavilonu Anthropos, uspořádalo Moravské zemské muzeum ve spolupráci s Česko-arabskou společností přátel Afriky.
Vystaveny byly předměty ze sbírek Náprstkova muzea v Praze. Návštěvníci mohli obdivovat africké sochy a řezby. Desítky dřevěných masek a plastik doplňovaly grafické listy zhotovené technikami linorytu, leptu i mědirytu. Základní část vystavených předmětů pocházela ze soukromých sbírek Joeho Heloucha a Alberta Sachse, další část z Náprstkova muzea.
Autorem výstavy byl profesor afrikanistiky Univerzity Karlovy v Praze, doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. Na brněnské výstavě s podtitulem "Umění Černého kontinentu ve vývoji od tradice k modernímu umění" představil celkem 17 afrických kmenových stylů rozdělených do tří základních částí podle doby vzniku díla. K nejnovějším patřily předměty zhotovené mezi lety 1850–1950, k nejstarším naopak sošky vzniklé do poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem. Třetí část výstavy prezentovala předměty tradičního afrického umění a středověkou tvorbu.
K výstavě byl vydán katalog s názvem Umění tropické Afriky, jehož autorem je doc. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Podle Výroční zprávy Moravského zemského muzea vidělo výstavu 31 tisíc návštěvníků.


účastníci

doc. PhDr. Josef Kandert, CSc., Náprstkovo muzeum v Praze


zajímavosti

Jako doprovodný program k výstavě se konaly také dvě přednášky doc. Kanderta. První z nich na téma "Počátky zájmu o africké umění a jeho myšlenkový svět" se konala 23. 10. 2002, druhá s názvem "Africké umění na cestě od tradic k modernímu projevu" se uskutečnila 30. 10. 2002.
Derniéru výstavy doprovázel křest knihy "Milovníci Afriky a potenciální členové jsou srdečně vítáni".městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 06. 2018