Internetová encyklopedie dějin Brna

Umění tropické Afriky

Umění tropické Afriky


 • 15. 5. 2002 (15.5.–31.10.2002)


 • ulice

  Pisárecká

 • katastr

  Pisárky

 • místo

  Moravské zemské muzeum - Pavilon Anthropos


 • charakteristika

  Výstavu "Umění tropické Afriky", která se konala v brněnském pavilonu Anthropos, uspořádalo Moravské zemské muzeum ve spolupráci s Česko-arabskou společností přátel Afriky.
  Vystaveny byly předměty ze sbírek Náprstkova muzea v Praze. Návštěvníci mohli obdivovat africké sochy a řezby. Desítky dřevěných masek a plastik doplňovaly grafické listy zhotovené technikami linorytu, leptu i mědirytu. Základní část vystavených předmětů pocházela ze soukromých sbírek Joeho Heloucha a Alberta Sachse, další část z Náprstkova muzea.
  Autorem výstavy byl profesor afrikanistiky Univerzity Karlovy v Praze, doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. Na brněnské výstavě s podtitulem "Umění Černého kontinentu ve vývoji od tradice k modernímu umění" představil celkem 17 afrických kmenových stylů rozdělených do tří základních částí podle doby vzniku díla. K nejnovějším patřily předměty zhotovené mezi lety 1850–1950, k nejstarším naopak sošky vzniklé do poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem. Třetí část výstavy prezentovala předměty tradičního afrického umění a středověkou tvorbu.
  K výstavě byl vydán katalog s názvem Umění tropické Afriky, jehož autorem je doc. PhDr. Josef Kandert, CSc.
  Podle Výroční zprávy Moravského zemského muzea vidělo výstavu 31 tisíc návštěvníků.


 • účastníci

  doc. PhDr. Josef Kandert, CSc., Náprstkovo muzeum v Praze

 • zajímavosti

  Jako doprovodný program k výstavě se konaly také dvě přednášky doc. Kanderta. První z nich na téma "Počátky zájmu o africké umění a jeho myšlenkový svět" se konala 23. 10. 2002, druhá s názvem "Africké umění na cestě od tradic k modernímu projevu" se uskutečnila 30. 10. 2002.
  Derniéru výstavy doprovázel křest knihy "Milovníci Afriky a potenciální členové jsou srdečně vítáni".


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  MZM - Pavilon Anthropos


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 06. 2018