Slavnost předání nového parku v Jehnicích

30. 6. 1963charakteristika

Občanům Jehnic byl slavnostně předán nově vybudovaný park na návsi, o který se zasloužili svou brigádnickou pomocí. Součástí slavnosti byl koncert dechové hudby, nejlepší brigádníci obdrželi diplomy a knihy. Jen v roce 1963 občané odpracovali 1 682 brigádnických hodin.


účastníci

projev přednesl předseda MNV Antonín Kovář


zajímavosti

V roce 1975 svaz žen v Jehnicích založil Dětský růžový sad. V parku se měly vysazovat růže pro děti, které se narodily v obci. Růže se poprvé vysazovaly v červnu 1976 (pro 8 chlapců a 4 dívky), kdy byly symbolicky uvítány děti narozené v roce 1975.
Rok 1976 je pro Brno-Jehnice významný proto, že po dlouhé době znovu převládl počet narozených nad zemřelými. V roce 1976 se narodilo 10 chlapců a 6 děvčat, pro ně bylo vysazeno v dubnu 1977 celkem 16 růží. Svaz žen, který měl 46 členek, o růže průběžně pečoval. Škoda, že se v této krásné tradici později nepokračovalo.


poznámka

Jehnice v době předání parku ještě nebyly připojeny k Brnu a název náměstí tehdy neexistoval. Při založení „Dětského sadu růží“ tvořily již Brno-Jehnice.


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 29. 06. 2018