Benátčané, Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek

20. 11. 1997 (20.11.1997–16.3.1998)číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Místodržitelský palác


nej...

Brno


charakteristika

Výstava byla uskutečněna po záštitou prezidenta české republiky Václava Havla a ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Italským velvyslanectvím v Praze.
Šlo o novou verzi výstavy Benátčané, Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, která byla předtím po názvem TRESORI DI PRAGA, La Pittura veneta del '600 e del '700 dalle collezioni nella republica Ceca, uspořádána v Castello di Miramare v Terstu pod záštitou prezidentů České republiky Václava Havla a Italské republiky Oscara Luigiho Scalfara a pak pod stejnou záštitou a pod názvem Benátčané v Jízdárně Pražského hradu.
Brněnská verze umožnila prezentovat jiný výběr obrazů než na obou předchozích výstavách, totiž díla, které nebylo možno prezentovat z technických či jiných důvodů.
Výběr se dotkl vrstvy následovníků velkých osobností 16. století díly Caretta Caliariho, Jacopa Palmy il Giovane, Dircka de Vries a Pietra Mery a těžiště nalezl v "novobenátské" malbě 17. století, která u nás nalezla již ve své době silný sběratelský ohlas. (Domenico Fetti, Giovani Liss, Bernardo Strozzi a další).
Výstava byla výsledkem desetileté badatelské práce, navazující na zjištění především českých a italských badatelů starších generací. Tímto byla představena i nově identifikovaná nebo méně známá díla.
Uskutečnění výstavy ve velkorysé podobě umožnily svojí vstřícností i zapůjčitelé, z řad muzeí, galerií i soukromí sběratelé.


zajímavosti

Výstava představovala nově identifikovaná nebo málo známá díla ze souboru asi 250 obrazů malířů pracujících v Benátsku 17. a 18. století. Jednalo se o výsledek desetiletého výzkumu, který mapoval výskyt těchto děl v českých sbírkách.městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 08. 01. 2020