Internetová encyklopedie dějin Brna

Nový hejtman na hradě Špilberku

Nový hejtman na hradě Špilberku


 • 12. 1. 1424 


 • ulice

  Špilberk

 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Albrecht, vévoda rakouský, oznamuje purkmistrovi, radě a brněnským měšťanům, že k nim posílá nového špilberského hejtmana Mikuláše Seebecka s posádkou. Prosí Brňany, aby mu poskytli radu a byli mu nápomocni při opatřování životních potřeb a jiných věcí.


 • účastníci

  Albrecht V. Habsburský, vévoda rakouský,
  purkmistr a rada města Brna,
  brněnští měšťané

 • zajímavosti

  Zikmund Lucemburský nemohl sám udržet Moravu proti rostoucímu husitství, a proto se dohodl se svým zetěm Albrechtem Habsburským a v březnu 1422 mu odevzdal správu země s právem vložit rakouské posádky na Špilberk, na Veveří, do Ivančic a Třebíče, aby bojovaly proti husitům.
  Albrechtovi hejtmané měli všeobecně v královských městech důležité postavení - např. obnovovali městskou radu, přijímali platy z města a účastnili se uzavírání lokálních příměří.

 • poznámka

  Mikuláš Seebeck ze Sebensteina byl ve službách rakouského vévody již od roku 1414, kdy zastával hejtmanství v rakouském městě Laa. Funkci špilberského hejtmana vykonával do jara roku 1427.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018