Nový hejtman na hradě Špilberku

12. 1. 1424


ulice

místo

Vídeň


charakteristika

Albrecht, vévoda rakouský, oznamuje purkmistrovi, radě a brněnským měšťanům, že k nim posílá nového špilberského hejtmana Mikuláše Seebecka s posádkou. Prosí Brňany, aby mu poskytli radu a byli mu nápomocni při opatřování životních potřeb a jiných věcí.


účastníci

Albrecht V. Habsburský, vévoda rakouský,
purkmistr a rada města Brna,
brněnští měšťané


zajímavosti

Zikmund Lucemburský nemohl sám udržet Moravu proti rostoucímu husitství, a proto se dohodl se svým zetěm Albrechtem Habsburským a v březnu 1422 mu odevzdal správu země s právem vložit rakouské posádky na Špilberk, na Veveří, do Ivančic a Třebíče, aby bojovaly proti husitům.
Albrechtovi hejtmané měli všeobecně v královských městech důležité postavení - např. obnovovali městskou radu, přijímali platy z města a účastnili se uzavírání lokálních příměří.


poznámka

Mikuláš Seebeck ze Sebensteina byl ve službách rakouského vévody již od roku 1414, kdy zastával hejtmanství v rakouském městě Laa. Funkci špilberského hejtmana vykonával do jara roku 1427.stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

související odkazy

Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018