Potvrzení předcházejících privilegií moravským Židům

6. 4. 1421


místo

Brno


charakteristika

Zikmund Lucemburský, král český, potvrzuje Židům usazeným v Brně a v jiných městech Markrabství moravského na jejich žádost privilegia jim udělená od českých králů a moravských markrabat. Židovská berně dále spadá výlučně pod královskou komoru.


účastníci

Zikmund Lucemburský, král český,
brněnští Židé


prameny, literatura

osoby

Zikmund
král český


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018