Slavnost předání budovy pro dobrovolný hasičský sbor a stanici dobrovolného záchranného oddělení brněnského tělocvičného spolku

9. 6. 1895


ulice

číslo orientační

4


charakteristika

Slavnostní předání novostavby budovy pro dobrovolný hasičský sbor a stanici dobrovolného záchranného oddělení brněnského tělocvičného spolku.


účastníci

slavnostní řečníci:
- August Wieser, starosta města
- Rudolf Rohrer, místostarosta a předseda sboru
- dr. Wallaschek, vrchní ředitel Erste mähr. Sparkasse
- Anton Jelinek, městský stavitel


zajímavosti

Z poděkování starosty vyplývá, že budova měla plynové osvětlení i vodovod.
Pamětní desku zhotovil Johann Tomola.


poznámka

Členové obou spolků se sešli v tzv. Turnhalle, odtud šli průvodem s prapory k novostavbě. Zde se již shromáždili ve slavnostním sále hosté, mj. starosta Wieser, místostarosta Rohrer, členové obecní rady a obecního výboru, zástupci Erste mährische Sparkasse (významně přispěla na stavbu), představitelé brněnského průmyslu atd.
Slavnost zahájil městský stavitel A. Jellinek předáním symbolického klíče od stavby starostovi města.
Poté následoval projev starosty Wiesera (přivítání hostů, poděkování za podporu záměru a financování stavby, jmenovitě vyjmenováni hlavní majitelé firem, které se na stavbě podílely).
Následovalo předání symbolického kříže (a tím i novostavby) veliteli sboru, R. Rohrerovi. Ten v projevu („/.../ v tomto slavnostním okamžiku hledám jen těžce slova /.../“) vzpomenul i předchozího starosty G. Winterhollera (který významně sbor podpořil), barona Mundyho (zakladatele Dobrovolné záchranné společnosti ve Vídni (Begründer der Wiener Freiwilliger Rettungs-Gesellschaft). Do tzv. závěrečného kamene stavby byla vložena pamětní listina, následovaly slavnostní poklepy (Ceremonie der Hammerschläge).
První poklep provedl starosta Wieser se slovy: „Im Namen der Landeshauptstadt Brünn“.
Následovalo předání obrazu Rudolfa Rohrera, velitele sboru, pro zasedací místnost v nové budově (autorem obrazu Rudolf Pirchan). Poté si hosté prohlédli celou budovu.osoby

Anton Jelinek
stavitel budovy, slavnostní řečník Jaromír Candid Franz Mundy
připomenut ve slavnostním projevu R. Rohrera Rudolf Rohrer (mladší)
slavnostní řečník August Wieser
slavnostní řečník Gustav Moriz Winterholler
připomenut ve slavnostním projevu R. Rohrera


objekty

otevření budovy
pamětní deska: Měnínská 4/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2020