Prodloužení lokálního příměří

6. 8. 1433


místo

Vídeň


charakteristika

Albrecht, vévoda rakouský a markrabě moravský, píše Janu z Lomnice, zemskému hejtmanovi, Joštu Hechtovi z Rosic, podkomořímu na Moravě, Haškovi z Valdštejna, Artlébovi z Drahotuš, Jimramovi z Doubravice, Janovi z Boskovic, Kunovi z Kunštátu, Jiříkovi z Holštejna, Erhartovi z Kunštátu, Petru Romanovi z Vítovic a purkmistrům a radám v Brně a v Uherském Hradišti, že dostal psaní, dle něhož chtějí výše jmenovaní šlechtici a představitelé města prodloužit o osm dní dohodnuté příměří, které markrabě Albrecht uzavřel do příští neděle (9. srpna) s některými svými moravskými zemskými pány. Albrecht s prodloužením příměří souhlasil.


účastníci

Albrecht, vévoda rakouský a markrabě moravský,
Jan z Lomnice, hejtman moravský,
Jošt Hecht z Rosic, moravský podkomoří,
purkmistr a rada města Brna a Uherského Hradiště


poznámka

Albrecht II. Habsburský žil v letech 1397–1439, byl vévodou rakouským (Albrecht V.) a markrabětem moravským, 1437 uherským králem, 1438 českým králem a římským králem. Roku 1422 se oženil s Alžbětou, dcerou Zikmunda Lucemburského.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018