První veřejné vystoupení Vachova sboru moravských učitelek

25. 2. 1912číslo orientační

8


místo

charakteristika

Vachův sbor moravských učitelek (dnes jedno z nejstarších českých neprofesionálních pěveckých těles) se brněnské veřejnosti poprvé představil 25. 2. 1912 koncertem v Besedním domě skladbami Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.


účastníci

Ferdinand Vach, zakladatel Sboru moravských učitelek


zajímavosti

V čele sboru stáli po Ferdinandu Vachovi, jehož jméno sbor v roce 1936 přijal, mj. Břetislav Bakala (1936–1958), Zbyněk Mrkos (1958–1961), Alois Veselý (1961–1987), Jan Řezníček (1987–1993) aj.


poznámka

Ferdinand Vach nejprve založil Moravský smíšený sbor učitelský, jehož součástí byl i třicetičlenný ženský sbor, od roku 1915 Ženský sbor Moravského smíšeného sboru učitelského, od roku 1936 Vachův sbor moravských učitelek.události

1910
Založení Moravského smíšeného sboru učitelského


osoby

Břetislav Bakala
1936–1958 sbormistr Vachova sboru moravských učitelek Zbyněk Mrkos
1958–1961 sbormistr Vachova sboru moravských učitelek Ferdinand Vach
zakladatel Sboru moravských učitelek a jeho sbormistr 1912–1934 Alois Veselý
1961–1987 sbormistr Vachova sboru moravských učitelek


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 07. 2018