Výstava Co můžeš udělat pro Zemi

2. 4. 2002 (2.–30.4.2002)


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

výstava o současných technologiích získávání energie a alternativy - čisté zdroje, úsporná zařízení (připravilo Hnutí DUHA)


poznámka

K akcím mezinárodního Dne Země (22. dubna) se město Brno připojilo bohatou programovou nabídkou. Na duben a květen roku 2002 byly připraveny akce zaměřené k rozvíjení zdravého životního stylu, k ochraně a kultivaci životního prostředí (na jejich pořadatelství se podílely Odbor životního prostředí MMB, Poradní sbor pro ekologickou výchovu a vzdělávání při Radě města Brna a Kancelář Brno-Zdravé město).
Dne 22. 4. 2002 se konalo v Ústřední knihovně promítání ekologických filmů a beseda pro veřejnost pod názvem Pralesy v ohrožení.


prameny, literatura

stavby

Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4/70


městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 27. 06. 2018