Prodej cisterciáckého domu městu

17. 2. 1415


charakteristika

Jan opat, Jakub převor, Mikuláš podpřevor, Mikuláš sklepmistr a celý konvent kláštera Pramene sv. Panny Marie ve Žďáře prodávají purkmistrovi a přísežným města Brna za 10 hřiven grošů svůj dům v Brně vedle dvorce plebána kostela sv. Jakuba


účastníci

představitelé cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou,
purkmistr a přísežní města Brna


poznámka

dům byl zpustlý, zbořený a zřícenýJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018