Slavnostní otevření Královopolského tunelu

31. 8. 2012


katastr

Žabovřesky


místo

11.00 hodin, plocha před vjezdy do Královopolského tunelu v Brně-Žabovřeskách


nej...

Česká republika
nejmodernější tunel


charakteristika

Právě dokončená stavba se stala součástí budovaného Velkého městského okruhu v Brně, který by měl výrazně snížit tranzitní dopravu centrem metropole. Jedná se o nejmodernější a doposud (rok 2012) nejnákladnější dopravní stavbu na území Brna. Celý Velký městský okruh je stavěn po etapách a jeho dokončení je plánováno na rok 2035.
Kromě Královopolských tunelů se otvírají další dvě části Velkého městského okruhu: mimoúrovňová křižovatka Svitavská radiála a část Žabovřesky-mosty, které na nové tunely navazují.

Bezpečnost tunelů zajišťuje špičková protipožární ochrana, čidla na pohyb vozidel a vzduchotechnika, která v případě potřeby odsaje až 500 kubíků vzduchu za vteřinu. Cvičení záchranářů u simulované nehody, které proběhlo několik dnů přes slavnostním otevřením, prokázalo, že oba tubusy jsou zcela bezpečné.


účastníci

Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR,
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje,
Roman Onderka, primátor města Brna,
Lukáš Evžen Martinec, opat brněnský,
zástupci investora a dalších dodavatelských společností


zajímavosti

Stavbu tvoří dva paralelní dvoupruhové tunely dlouhé cca 1,25 km.
První tunel (směr Žabovřesky), který prochází pod dnešní Dobrovského ulicí, je dlouhý 1237 metrů (ražená část měří 1019 m a hloubené části 168 m v Žabovřeskách a 50 m v Králově Poli).
Druhý tubus (směr Královo Pole), který prochází pod ulicemi Chodská, Vodova a Jana Babáka, měří 1258 m (ražená část měří 1060 m a hloubené části 149 m v Žabovřeskách a 49 m v Králově Poli).
Výška obou tubusů je 4,5 metru, šířka mezi obrubníky 8,5 metru.
Oba tubusy jsou propojeny čtyřmi spojkami, které slouží jako únikové cesty pro pěší. V jedné z nich je možné dostat se po schodišti nebo výtahem až na povrch k technologickému centru tunelů v Dobrovského ulici.


poznámka

Územní rozhodnutí pro stavbu tunelů získal investor již v roce 2002. Vlastní práce byly spuštěny o čtyři roky později. Samotná ražba tunelů začala na jaře 2007. Po dvou letech (26. 3. 2010) byly tunely proraženy.
Stavba trvala šest let a její předběžná cena je vyčíslena na 12 miliard korun.
Tato stavba měla i jednu oběť - úmrtí jednoho z pracovníků, kterého nešťastnou náhodou přejel jiný bagrista.

Stavbu Královopolských tunelů provázela řada komplikací (původně měly být otevřeny o rok dříve).
Začátkem listopadu 2010 Městský soud v Praze vyhověl žalobě občanského sdružení Velký městský okruh Brno, které protestovalo proti vydání stavebního povolení, a zrušil rozhodnutí ministerstva dopravy o výstavbě Královopolských tunelů pod Dobrovského ulicí v brněnské městské části Žabovřesky. Samotná stavba byla zastavena v prosinci. Teprve po vypracování nového posudku ministerstva dopravy byly práce opět obnoveny (březen 2011).
Na podzim roku 2011 se aktivisté domluvili s Ředitelstvím silnic a dálnic a stavba tak mohla pokračovat.
Protesty ekologů si vyžádaly také architektonickou úpravu dvou komínových výduchů. Základy několika budov sousedících se stavbou tunelů byly vyztuženy speciální injektáží. Už dříve investor zaplatil výměnu desítek oken s protihlukovým těsněním.

První veřejnou prohlídku uspořádalo Sdružení VMO Dobrovského už v roce 2009, kdy byly práce na tunelech zhruba v polovině. Tehdy se na staveniště přišlo podívat asi pět tisíc lidí.
Další veřejná prohlídka byla uspořádána v sobotu 2. 6. 2012. Zájem veřejnosti byl obrovský - nové tunely si přišlo prohlédnout asi 17 000 lidí.
První automobily novými tunely projely až několik hodin po slavnostním otevření stavby. Podle smlouvy bude stavba ukončena až v roce 2014, od září 2012 je pro řidiče otevřena jen tzv. předčasném režimu. Z téhož důvodu až v roce 2014 bude známa přesná cena celé stavby.


POJMENOVÁNÍ STAVBY procházelo určitým vývojem:
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 21. 5. 2002 rozhodlo, že stavba se bude jmenovat „Královopolský tunel“. Tehdy ještě stavba nezačala, později projektanti potvrdili dva tubusy. V průběhu stavby se dokonce používalo označení „tunel Dobrovského“, podle pojmenování stavby VMO Dobrovského II. Správný název je tedy „Královopolský tunel“.
(Za objasnění problematiky názvu tunelu děkujeme panu Miloši Šenkýřovi.)


obrazy

události

2. 6. 2012
Den otevřených dveří na stavbě Královopolského tunelu 26. 3. 2010
Proražení Královopolského tunelu 30. 6. 2007
Instalace lávky spojující budovu FIT VUT s kartuziánským klášterem 18. 5. 2006
Zahájení výstavby Královopolského tunelu


osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

Královopolský tunel
Dobrovského


objekty

Královopolský tunel
pamětní deska: Poděbradova 0/01Jis


Aktualizováno: 21. 03. 2020