Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení ročního úroku špitálu sv. Ducha na Starém Brně

Potvrzení ročního úroku špitálu sv. Ducha na Starém Brně


 • 3. 7. 1416 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Václav IV., král český, potvrzuje chudým a nemocným špitálu sv. Jana na Starém Brně 20 kop grošů ročního úroku, který pro jejich potřeby koupil kníže Jošt, markrabě moravský, Václavův strýc.
  Zároveň ustanovuje purkmistra, radu a celou obec města Brna ke každoročnímu rozdělení finanční částky mezi potřebné špitálníky. Brněnští mohou ještě pro potřeby špitálu zakoupiti dalších 20 kop grošů.


 • účastníci

  Václav IV., král český,
  špitálníci sv. Jana na Starém Brně

 • zajímavosti

  V listině je špitál jmenován jako "špitál sv. Jana na Starém Brně" podle kostela sv. Jana Křtitele.

 • poznámka

  Johanité do disponování 40 kop grošů ročního důchodu nesměli zasahovat. Konšelé tak získali určitý vliv nad správou špitálu.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Václav IV.
  král český


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018