Zbourání požární zbrojnice v Bohunicích

5 / 1986katastr

Bohunice


charakteristika

Požární zbrojnice byla zbourána v rámci dostavby sídliště Spodní-Rolnická. Jako náhradu obdržel sbor starý dům poblíž kaple.


poznámka

S výstavbou této zbrojnice bylo započato v roce 1926, hasičskému sboru a veřejnosti byla slavnostně předána 18. 8. 1929. Rekonstrukce proběhla v letech 1962–1964.


městská část

MJ


Aktualizováno: 28. 06. 2018