Zahájení oslav 50. výročí vzniku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

20. 3. 1996


ulice

číslo orientační

7


místo

aula Pedagogické fakulty


charakteristika

oslavy 50. výročí vzniku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zahájil projevem její děkan doc. RNDr. Oto Říha, který připomněl založení fakulty i její osudy v uplynulém období


účastníci

doc. RNDr. Oto Říha, děkanměstská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018