Oslavy 60. výročí založení etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR

14. 6. 2012číslo orientační

9


místo

Univerzitní klub Masarykovy univerzity


charakteristika

Při příležitosti oslav 60. výročí svého založení uspořádalo etymologické oddělení vzpomínkové setkání kolegů a přátel, spojené se křtem knihy Sebrané spisy Václava Machka, profesora brněnské filozofické fakulty a světově uznávaného jazykovědce, zakladatele brněnského etymologického pracoviště v roce 1962.


účastníci

Josef Krob, děkan FF MU,
Karel Oliva, ředitel UJČ AV ČR,
slovanští jazykovědci z brněnské filozofické fakulty a dlouholetí spolupracovníci: Radoslav Večerka, Stanislav Žaža, Dušan Šlosar, Rudolf Šrámek


zajímavosti

Etymologické oddělení zabývající se výhradně slovanskou etymologií bylo založeno v roce 1962. Tehdy bylo součástí Slovanského ústavu, od roku 1990 je součástí Ústavu pro jazyk český. Hlavním úkolem oddělení je práce na Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského.


prameny, literatura

osoby

Václav Machek
autor pokřtěné knihy Sebrané spisy Dušan Šlosar
emeritní profesor českého jazyka na brněnské filozofické fakultě


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 25. 06. 2018