Internetová encyklopedie dějin Brna

Přeměna denního odvodu "koše hroznů" na pravidelnou roční platbu

Přeměna denního odvodu "koše hroznů" na pravidelnou roční platbu


 • 13. 8. 1418 


 • charakteristika

  Vilém Zajíc z Valdeka, pán v Židlochovicích, přijímá výrok Hájka z Hodětína, podkomořího Markrabství moravského, Jana Leskovce z Leskova, purkrabího na Špilberku, a Václava Háze, měšťana v Brně, rozhodčích v jeho sporu s purkmistrem a radou města Brna "o koš hroznů" odváděných denně do jeho domu v Židlochovicích. Vzdává se denního odvádění koše hroznů do jeho židlochovického domu s podmínkou, že každý, kdo má v Židlochovicích vinice, mu při vinobraní zaplatí ročně 2 groše (z celé vinice), 1 groš (z poloviny vinice) a 1/2 groše (ze čtvrtiny vinice).


 • účastníci

  Vilém Zajíc z Valdeka,
  Hájek z Hodětína, moravský podkomoří,
  Jan Leskovec z Leskova, špilberský purkrabí,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Vilém dále doznává, že purkmistr a rada na ustanovení rozhodčích osvobodili po dobu jeho života od lozunků, dávek a jiných zatížení jeho dům v městě Brně na Dolním trhu (dnes náměstí Svobody), položený po pravé ruce, při cestě směrem ke kostelu sv. Jakuba.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018