Internetová encyklopedie dějin Brna

Narovnání mezi "ležáky a hospodáři"

Narovnání mezi "ležáky a hospodáři"


 • 1387 


 • charakteristika

  Jošt, markrabě a pán Moravy, Prokop, markrabě moravský a zemští páni země s radou a vůlí purkmistra, rychtáře a přísežných města Brna, zlistiňují, že nalezli právo ve sporu mezi "ležáky a hospodáři".


 • účastníci

  Jošt Lucemburský, Prokop Lucemburský, markrabata moravská,
  purkmistr a přísežní města Brna

 • zajímavosti

  V každém městě, muž, pán nebo pacholek, který "leží" a plní osobní povinnost, má se chovat jako počestný a ukázněný, aby nikoho neurážel ani činy ani slovy.
  Celková denní peněžní suma za ubytování, jídlo a pití a ustájení koně je pevně určena.
  Ležáci, kteří tu konají osobní povinnost, mají účtovat s hostinským každého čtvrt roku, a co zůstali dlužni, to mají zaplatiti hotovými penězi.

 • poznámka

  Právní donucovací prostředek proti dlužníkovi.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jošt
  markrabě moravský Prokop Lucemburský
  markrabě moravský


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018