Výstava Tenká hranice

12. 11. 2012 (12.11.–30.11.2012)číslo orientační

6


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava socio-art fotografií Diecézní charity Brno


poznámka

Jednalo se o soubor devíti fotografií od Richarda Boudy. Ten s herci Městského divadla nafotil situace, do kterých se dostávají uživatelé charitních služeb.
Na fotografiích byli v netradičních rolích Zdeněk Junák jako senior, Hana Holišová jako oběť povodní nebo Petr Gazdík jako bezdomovec. Na kontrastu dvou situací, ve kterých se nachází jeden člověk, autor poukazoval na nevyzpytatelnost a rychlost, s kterou se může náš život změnit.


prameny, literatura

Www stránky

"Tenká hranice"městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 10. 11. 2019