Cechovní spory mezi tobolečníky a měšečníky

26. 1. 1400


charakteristika

Purkmistr a radní ze staré i nové rady rozhodli spor mezi cechovními mistry.
Tobolečníci chtěli bránit měšečníkům přijímati tobolečnické tovaryše do dílen a odvolali se při tom na práva řemesla tobolečnického v jiných městech, zejména ve Vídni, kdežto měšečníci chtěli proti tomu tobolečnické tovaryše přijímati a držeti ve svých dílnách a odvolávali se na práva, která dali kmeti několik let před touto radou. Proto se rada rozhodla požádat o naučení vídeňské představitele městské správy.
Po vyjádření vídeňské rady brněnští kmetové rozhodli tak, že tobolečníci nemají přijímat a míti ve svých dílnách měšečnické tovaryše a měšečníci zase ne tovaryše tobolečnické. Kdo se proti tomuto ustanovení proviní slovy nebo skutky, bude přísně potrestán podle rady kmetů.


účastníci

purkmistr a radní ze staré a nové rady města Brna (jmenovitě),
purkmistr, rychtář a rada města Vídně


zajímavosti

List Vídeňských byl datován k 22. lednu 1400, již 26. ledna 1400 rada města Brna spor ukončila.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018