Zápis popravených v Brně 5. 6. 1942

6. 6. 1942


charakteristika

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


zajímavosti

Kromě osob, popravených 5. června 1942, je zapsán pod číslem 2263a Ludvík Fráňa, který zemřel při zatýkání dne 3. 6. 1942 v Jezeřanech. Zpopelněn byl společně s popravenými v Krematoriu města Brna dne 6. 6. 1942.


prameny, literatura

události

5. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 5. června)


osoby

Josef Dřevo
v protokolu uveden pod číslem 2254 g Ludvík Fráňa
v protokolu uveden pod číslem 2263 a František Horák
v protokolu uveden pod číslem 2254 f Jan Chlup
v protokolu uveden pod číslem 2254 c Marie Chlupová
v protokolu uvedena pod číslem 2254 d
další osoby (4)...


Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018