Snaha o nastolení míru

24. 5. 1440


místo

Vídeňské Nové Město


charakteristika

Římský král Fridrich III. dostal od purkmistra a rady města Brna dopis (s přiloženými opisy odpovědních listů), jak se Brňané snaží o nastolení míru. Dopis byl doručen prostřednictvím poselství, které k Fridrichovi učinili Pavel, biskup olomoucký, Henik ze Židlochovic a Beneš z Boskovic.
Mírové snahy Brna i dalších královských měst byly odrazem celkového zklidnění situace na Moravě po předchozích ozbrojených konfliktech mezi kališnickými odpůrci českého a uherského krále Albrechta (+ 27. 10. 1439) a jeho katolickými přívrženci, ke kterým patřilo i Brno.


účastníci

římský král Fridrich III. Habsburský,
purkmistr a rada města Brna,
Pavel z Miličína, biskup olomoucký,
Henik z Valdštejna a na Židlochovicích,
Beneš z Boskovic


zajímavosti

Fridrich rád slyšel o (brněnské) horlivosti, že pilně činí vše, aby země byla přivedena k míru a jednotě, a on sám i jeho země chtějí nastolit mír, aby lidé bydlící v obou zemích mohli na silnicích provozovati svá řemesla a obchody a aby obyčejný lid mohl konati své práce.


poznámka

Fridrich III. žil v letech 1415–1493, byl poručníkem Ladislava Pohrobka.
Pavel z Miličína zastával funkci (31). biskupa olomouckého v letech 1434–1450, dne 29. 6. 1438 korunoval v katedrále sv. Víta na českého krále Albrechta Habsburského.Jord


Aktualizováno: 19. 05. 2020