Oslava 10. výročí ČSR pořádaná městem Brnem

28. 10. 1928


ulice

charakteristika

Odpoledne uspořádala oslavu Městská rada Zemského hlavního města Brna. Po vypálení 12 dělových ran slavnost zahájily fanfáry z opery „Libuše“.
Po projevu starosty města vytvořili živý obraz Sokolové a legionáři. Poté starosta podělil brněnské děti narozené 28. 10. 1918 zlatým dukátem. Následoval koncert vojenské hudby. Brněnské oslavy uzavřela slavnostní představení v divadlech a zakončil je ohňostroj vypálený ze Špilberku.


účastníci

Karel Tomeš, starosta


zajímavosti

Zlaté dukáty pro šest dětí, které se narodily 28. 10. 1918 v Brně, věnovala Městská spořitelna. Podle záznamů v matrice se tehdy narodilo osm dětí, z nichž dvě zemřely. Děti, které se na slavnost dostavily a obdržely dukát:
Antonín Minařík, Miroslav Chalabala, Miroslav Buchta, Gertruda Bundálková a Štěpánka Vychodilová.
Podobně měly později dostat stejné dukáty i děti, které se narodily 28. 10. 1928, jejich jména měla být upřesněna co nejdříve podle záznamů v matrice.


poznámka

Podle dobových novin byly v Brně zkoušeny i barevné efekty. Např. na věži nárožního domu v České ulici se osvětlovala barevně velká napnutá státní vlajka.
Podle zprávy v Lidových novinách z 1. listopadu 1928 se v obvodu Velkého Brna narodilo 28. 10. 1928 zatím (je možné, že se počet ještě zvýší podle dodatečné zprávy některého lékaře) pět dětí: dvě děvčátka (dcera zámečníka v Králově Poli, dcera strojního zámečníka na Olomoucké ulici), tři chlapci (synové: dlaždičského mistra na Křenové, kamnářského dělníka na Vídeňské a obchodního sluhy v Javorově). Těmto dětem bude zlatý dukát předán při vhodné příležitosti.události

28. 10. 1928
Oslava 10. výročí ČSR brněnským Sokolem
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Oslava 10. výročí ČSR pořádaná městem Brnem
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Položení základního kamene k pomníku "Svobody"
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Předání dokončené stavby Maloměřický most
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Vojenská přehlídka k 10. výročí ČSR v Brně
součást oslav 10. výročí republiky v Brně

další události (1)...


osoby

Karel Tomeš
účastník slavnosti (pronesl projev, předal dětem narozeným 28.10.1918 zlaté dukáty)


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018