Výstava „Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu 1948–1989“

22. 1. 2013 (22.1.–28.2.2013)


ulice

číslo orientační

65acharakteristika

Výstava dokladů a fotografií, které shromáždil doc. PhDr. František Hanzlík, CSc., z Univerzity obrany Brno v rámci svého bádání v chicagských archivech. Konala se ve foyeru MZK v Brně, výstavu doplnila také stejnojmenná publikace a 13. března beseda v konferenčním sále knihovny s autorem výstavy a publikace.osoby

Adolf Kačer
Adolf Kačer je jednou z osobností, o které se na výstavě hovoří


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2018