Internetová encyklopedie dějin Brna

Uspořádán hold Brna T. G. Masarykovi

Uspořádán hold Brna T. G. Masarykovi


 • 24. 5. 1934 


 • ulice

  náměstí Svobody (Freiheitsplatz)

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  19.00 hodin


 • charakteristika

  Brněnská městská rada spolu s vojenskou posádkou a kulturními korporacemi obou národností uspořádaly v pátek 24. května hold brněnského obyvatelstva T. G. Masarykovi na oslavu jeho opětného zvolení prezidentem.
  Na náměstí byla postavena tribuna, na které byla uprostřed zeleně umístěna prezidentova busta. Po obou stranách tribuny pak byly rozmístěny prapory brněnských spolků.
  Slavnost byla zahájena fanfárami z Libuše a zakončena vztyčením státní vlajky za zvuku státní hymny.


 • účastníci

  reprezentanti místních státních i samosprávních úřadů, vojska, legionářů, deputací českých i německých spolků a korporací,
  Karel Tomeš, starosta města Brna


 • osoby

  Tomáš Garrigue Masaryk
  Karel Tomeš
  starosta města Brna, přednesl slavnostní proslov


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 06. 07. 2018