Uspořádán hold Brna T. G. Masarykovi

24. 5. 1934katastr

Brno-město


místo

19.00 hodin


charakteristika

Brněnská městská rada spolu s vojenskou posádkou a kulturními korporacemi obou národností uspořádaly v pátek 24. května hold brněnského obyvatelstva T. G. Masarykovi na oslavu jeho opětného zvolení prezidentem.
Na náměstí byla postavena tribuna, na které byla uprostřed zeleně umístěna prezidentova busta. Po obou stranách tribuny pak byly rozmístěny prapory brněnských spolků.
Slavnost byla zahájena fanfárami z Libuše a zakončena vztyčením státní vlajky za zvuku státní hymny.


účastníci

reprezentanti místních státních i samosprávních úřadů, vojska, legionářů, deputací českých i německých spolků a korporací,
Karel Tomeš, starosta města Brna


osoby

Tomáš Garrigue Masaryk
Karel Tomeš
starosta města Brna, přednesl slavnostní proslov


městská část

MJ


Aktualizováno: 06. 07. 2018