Přijetí do františkánského řádu

14. 9. 1451


místo

Brno


charakteristika

Jan Kapistrán, generální vikář za Alpami a generál řádu otce Františka, přijímá do konfraternity svého řádu dobrodince i s rodinami z řad brněnských měšťanů.


účastníci

Jan Kapistrán, františkán,
měšťané brněnští


zajímavosti

Přidává i zvláštní milost, že bude-li v případě smrti jmenovaných osob oznámeno jejich úmrtí řádové kapitule, mají se za ně konati bohoslužby jako za zemřelé řádové bratry.


poznámka

Dobrodinci byli kupec Pavel z Jihlavy, jeho manželka Regina s dětmi a rodiči, Markéta, vdova po Janovi Házovi, její sestra Dorota, vdova po Jindřichovi Házovi s dětmi a rodiči.osoby

Jan Kapistrán
generál řádu otce Františka


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018