Dopis na usmířenou

28. 1. 1454


charakteristika

Beneš Šaplavský zlistiňuje, že byl na loupeži jat a předán purkmistru, rychtáři a konšelům města Brna, kde měl být podle práva potrestán na hrdle.
Na žádost Alžběty, sestry krále Ladislava, byl z vězení propuštěn a při životě zachován. Proto slibuje, že se svého činu nikdy více nedopustí a lidem, kteří ho zajali a předali do Brna i představitelům města Brna a konšelům se nechce mstíti, dále na ně bude vzpomínati v dobrém.


účastníci

Beneš Šaplavský (lotr),
purkmistr, rychtář a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 24. 01. 2019