Internetová encyklopedie dějin Brna

Sympozium k poctě Vladimíra Hawlíka

Sympozium k poctě Vladimíra Hawlíka


 • 29. 3. 2011 


 • ulice

  Petrov

 • číslo orientační

  2

 • místo

  Petrov 2


 • charakteristika

  Ke 100. výročí narození hudebního pedagoga, skladatele, varhaníka Vladimíra Hawlíka (* 29. 3. 1911 – † 18. 12 1993) připravila Moravskoslezská křesťanská akademie společně s římskokatolickou farností u kostela sv. Petra a Pavla v sále na Petrově sympozium „Život blízko nebe“.
  Hlavním koordinátorem akce byl farář brněnské katedrály Petr Šikula, který přítomné posluchače seznámil s životními daty této osobnosti a celý průběh také moderoval.
  Prvním hostem sympozia byl František Kunetka, který u V. Hawlíka vystudoval varhany. Jako přednášející liturgiky na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci proto na sympoziu promluvil o liturgické reformě a o postavení varhaníka před koncilem a po koncilu.
  Dále vystoupil Pavel Hamřík, jenž V. Hawlíka znal coby posluchač pěveckého oddělení brněnské konzervatoře a přispěl zamyšlením o současné edukaci varhaníků na Základní umělecké škole se zaměřením na církevní hudbu.
  Na projev pana ředitele navázal Petr Kolař, který je, stejně jako V. Hawlík, pedagogem Konzervatoře Brno a varhaníkem brněnské katedrály. Kromě osobní vzpomínky přiblížil historii a současnost varhanního oddělení konzervatoře.
  Pozvání na sympozium přijal také hudební skladatel a varhaník Zdeněk Pololáník, jenž byl přímým nástupcem Vladimíra Hawlíka na pozici varhaníka katedrály sv. Petra a Pavla a kromě osobní vzpomínky ozřejmil také okolnosti založení Oddělení duchovní hudby na JAMU v Brně.
  Vysokou úroveň pedagogickou i rovinu lidskou vyzdvihl Hawlíkův žák Miloslav Krejsa z Letovic. Poté zazněla vtipná glosa Milady Homolové připomínající Hawlíkovu sbormistrovskou činnost v Žarošicích. Z pléna přispěl Miloslav Buček, jenž ve vzpomínce na svého učitele zdůraznil krásný vztah Hawlíka ke studentům a připomenul, že v rámci dvouletého varhanního kurzu, jenž fungoval při brněnské konzervatoři (pro výchovu venkovských varhaníků), vyučoval liturgiku a gregoriánský chorál.
  V kontextu zde na adresu Vladimíra Hawlíka zazněl citát varhanice Aleny Veselé: „Chorál, to bylo jeho. Nikdo nás nenaučil neumy tak, jako on.“
  Výstupy jednotlivých řečníků byly proloženy vystoupením Dómského komorního sboru Brno při ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu, který pod vedením Dagmar Kolařové interpretoval skladby: Gott ist mein Hirt J. S. Bacha, Cantus Laetitiae I. Z. Pololáníka a Laudate pueri F. Mendelsohna.
  Po malém občerstvení následoval v 19.30 hod. koncert v katedrále sv. Petra a Pavla, na kterém vystoupil Dómský smíšený sbor Brno, studenti brněnské konzervatoře Petra Andrlová a Ondřej Šprta a dómský varhaník Petr Kolař.
  Sympozium připomenulo život a dílo této osobnosti hudebního života a umožnilo nahlédnout i do současného života a vzdělávání varhaníků.


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Sympozium k poctě Vladimíra Hawlíka"


 • osoby

  Vladimír Hawlík
  hudební skladatel, varhanní virtuos, ředitel kůru v katedrále sv. Petra a Pavla, profesor konzervatoře


 • stavby

  Petrov 2
  Petrov 2/274


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018