Internetová encyklopedie dějin Brna

Změna trasy tramvajové dopravy v Husovicích

Změna trasy tramvajové dopravy v Husovicích


 • 24. 11. 1973 


 • charakteristika

  Od tohoto data jezdí tramvaje směr Obřany jednosměrně ulicemi Mosteckou a Husovickou, směr město ulicí Svitavskou.
  Do té doby se jezdilo ulicí Svitavskou obousměrně.


 • poznámka

  Tehdy nově zprovozněný úsek vedený mezi Mosteckou a Husovickou ulicí má délku 250 metrů.
  Dosavadní dvoukolejný úsek mezi Svitavskou a Mosteckou ulicí byl zjednokolejněn.
  Záměrem této změny bylo docílit bezkolizního míjení tramvajových souprav a zmírnění oblouku na trati až po Dukelskou ulici.
  Rekonstruovaný úsek o délce 900 metrů (měřeno jednokolejně) byl zapanelován.
  Ve Svitavské ulici úprava probíhala v následujícím roce (1974) včetně kolejového propojení z Husovické do Svitavské ulice, čímž vznikla smyčka Husovice.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 29. 06. 2018