Změna trasy tramvajové dopravy v Husovicích

24. 11. 1973


charakteristika

Od tohoto data jezdí tramvaje směr Obřany jednosměrně ulicemi Mosteckou a Husovickou, směr město ulicí Svitavskou.
Do té doby se jezdilo ulicí Svitavskou obousměrně.


poznámka

Tehdy nově zprovozněný úsek vedený mezi Mosteckou a Husovickou ulicí má délku 250 metrů.
Dosavadní dvoukolejný úsek mezi Svitavskou a Mosteckou ulicí byl zjednokolejněn.
Záměrem této změny bylo docílit bezkolizního míjení tramvajových souprav a zmírnění oblouku na trati až po Dukelskou ulici.
Rekonstruovaný úsek o délce 900 metrů (měřeno jednokolejně) byl zapanelován.
Ve Svitavské ulici úprava probíhala v následujícím roce (1974) včetně kolejového propojení z Husovické do Svitavské ulice, čímž vznikla smyčka Husovice.městská část

Menš


Aktualizováno: 29. 06. 2018