Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)

16. 6. 1942


ulice

Mučednická
v době druhého stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


charakteristika

V tento den bylo popraveno 14 mužů. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod čísly 2373 a–l a 2380 d.
Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 17. 6. 1942.


zajímavosti

Stanný soud v Praze vynesl v tento den 12 rozsudků smrti, které byly vykonány zastřelením. Jmenovitě uvedeno 11 osob, jeden muž židovského původu nejmenován. Ale ve zdůvodnění rozsudků se uvádí v tisku, že on a dalších 8 popravených schvalovali atentát na R. Heydricha.
Další odsouzení v Praze mají uvedeno nedovolené ozbrojování a podporu činnosti osob nepřátelských říši.
Rozsudky stanného soudu v Brně jsou jmenovitě uvedeny u 13 mužů (10 z nich bylo popraveno za podporu osob, které se podílely na nepřátelské činnosti proti říši, 3 muži popraveni za nedovolené držení zbraní), muž židovského původu byl popraven za schvalování atentátu. Jmění všech osob bylo zabaveno.události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942


osoby

Štěpán Braun
jeden z popravených Jan Haraš
jeden z popravených Zdeněk Chudoba
jeden z popravených Jaroslav Jurenka
jeden z popravených Emanuel Krajina
jeden z popravených
další osoby (9)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018