Internetová encyklopedie dějin Brna

Vklad panství deblínského s hradem a městečkem do zemských desk

Vklad panství deblínského s hradem a městečkem do zemských desk


 • 7. 7. 1466 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jiří, král český, dovoluje brněnským měšťanům (na jejich předchozí prosby), aby jim byl vložen a zapsán do desk cúdy brněnské pustý hrad Deblín se zbožím, který Brňané koupili.


 • účastníci

  Jiří z Poděbrad, král český,
  brněnští měšťané

 • zajímavosti

  Král Jiří zároveň nařizuje Jindřichovi z Lipé, nejvyššímu maršálkovi království českého, a Karlovi z Vlašimě, podkomořímu na Moravě, aby po připomenutí Brněnských šli s nimi k úředníkům desk cúdy brněnské a jeho jménem úředníkům přikázali, aby deblínské zboží měšťanům brněnským do desk psané cúdy vložili a vepsali.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 11. 1992
  Zřízení příspěvkové organizace "Lesy města Brna


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018