Návštěva ministra školství Čestmíra Císaře na Přírodovědecké fakultě

21. 12. 1964


ulice

místo

areál přírodovědecké fakulty


charakteristika

Ministr školství dr. Čestmír Císař navštívil brněnskou přírodovědeckou fakultu, na níž si prohlédl v doprovodu děkana fakulty prof. RNDr. Lumíra Sommera, DrSc. katedry experimentální fyziky, numerické matematiky, analytické chemie, geografie, fyziologie rostlin a botanickou zahradu. O problémech fakulty a vysokého školství hovořil se zástupci fakulty na závěrečné besedě.


účastníci

prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc., děkan,
prof. RNDr. Antonín Vašíček, DrSc., vedoucí katedry fyziky pevné fáze,
prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., vedoucí katedry geografie


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Ministr školství hostem PF"


osoby

Jan Krejčí
vedoucí katedry geografie Lumír Sommer
děkan Přírodovědecké fakulty Antonín Vašíček
vedoucí katedry fyziky pevné fáze


Kal


Aktualizováno: 17. 12. 2019