Internetová encyklopedie dějin Brna

Koupě městského domu šlechticem

Koupě městského domu šlechticem


 • 19. 4. 1465 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan Herynk ze Sloupna zlistiňuje, že purkmistr a rada města Brna mu na jeho prosbu dovolili se zakoupit v jejich městě, v ulici Židovské, vedle Váchy a Dukavce, a slibuje, že bez odporu, obmýšlení a odmlouvání bude dávati a odbývati z tohoto domu všelijaké lozunky, dávky a městské poplatky podle horních a dolních sousedů, a že vždy osadí nadepsaný dům dobrým člověkem, a že dům neprodá žádnému než člověku městskému.


 • účastníci

  Jan Herynk (Hering) ze Sloupna,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Židovská ulice, dnes dolní část Masarykovy třídy.
  Jan Herynk ze Sloupna a Kobylník je k roku 1481 uváděn již jako zemřelý.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018