Koupě městského domu šlechticem

19. 4. 1465


místo

Brno


charakteristika

Jan Herynk ze Sloupna zlistiňuje, že purkmistr a rada města Brna mu na jeho prosbu dovolili se zakoupit v jejich městě, v ulici Židovské, vedle Váchy a Dukavce, a slibuje, že bez odporu, obmýšlení a odmlouvání bude dávati a odbývati z tohoto domu všelijaké lozunky, dávky a městské poplatky podle horních a dolních sousedů, a že vždy osadí nadepsaný dům dobrým člověkem, a že dům neprodá žádnému než člověku městskému.


účastníci

Jan Herynk (Hering) ze Sloupna,
purkmistr a rada města Brna


poznámka

Židovská ulice, dnes dolní část Masarykovy třídy.
Jan Herynk ze Sloupna a Kobylník je k roku 1481 uváděn již jako zemřelý.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018