Tryzna na paměť ředitelů škol Josefa Úlehly a Josefa Havlíka

7. 4. 1934


ulice

Javorová
(dnes Arne Nováka)


číslo orientační

1


katastr

Veveří


místo

aula FF MU


charakteristika

Pietní oslava dvou vůdců moravského učitelstva a průkopníků svobodného českého školství. Jejich památce přišli složit hold učitelé národních škol, středoškolští a vysokoškolští profesoři, mezi nimi i dr. Kvačala z Bratislavy. Nechyběli ani zástupci různých kulturních spolků.
Tryzna byla zahájena Foerstrovými sbory, které zazpívalo Pěvecké sdružení moravských učitelů za vedení Ferdinanda Vacha.
Uvítací proslov přednesl Jan Křivánek, místostarosta Ústředního spolku učitelského docent dr. Uher rozebral filozofické názory Josefa Úlehly. Dr. Mrázek vylíčil mj. organizační úsilí Josefa Havlíka.osoby

Josef Úlehla
významný moravský pedagog Ferdinand Vach
zakladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek


městská část

MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018