Všeslovanské plavecké slavnosti v Brně

8. 8. 1946 (8.–11.8.1946)číslo orientační

13, 25


katastr

Zábrdovicecharakteristika

Slavnostního zahájení plaveckých slavností, které se konalo ve čtvrtek 8. srpna odpoledne, se zúčastnilo kolem 5 000 diváků. Uvítací proslov přednesli F. Richtr, František Píšek a další.


účastníci

plavci:
jugoslávská, bulharská a sovětská výprava

ostatní:
Josef Podsedník, předseda ÚNV,
František Píšek, předseda ZNV,
Adolf Procházka, ministr zdravotnictví,
Ing. Hauptman, zástupce Plaveckého svazu,
F. Richtr, předseda brněnské odbočky Svazu přátel SSSR


osoby

František Píšek
pronesl uvítací proslov Josef Podsedník
předseda ÚNV Adolf Procházka
ministr zdravotnictví


stavby

Městské lázně
Zábrdovická 13/158


městská část

MJ


Aktualizováno: 05. 07. 2018