Internetová encyklopedie dějin Brna

Nález keltského pohřebiště

Nález keltského pohřebiště


 • 16. 5. 1941 (16.5.–23.6.1941)


 • ulice

  Kulkova

 • katastr

  Maloměřice

 • nej...

  Morava
  největší moravské keltské pohřebiště (3.–4. století př. n. l.)


 • charakteristika

  Při stavbě nákladního nádraží v Maloměřicích bylo pod vedením tehdejšího archeologa Moravského zemského muzea J. Poulíka prozkoumáno rozsáhlé keltské pohřebiště, datované do 4.–3. století př. n . l. Byly zde zastoupeny různé typy hrobů, dokládající značné sociální rozvrstvení keltské společnosti, většina hrobů je kostrových, vybavených zajímavým inventářem.
  Několik dní po ukončení výzkumu učinili stavební dělníci nejvýznamnější objev - soubor bronzových kování dřevěné konvice, rituálně uložené v centru pohřebiště. Předmět sám náleží k nejkrásnějším ukázkám keltského uměleckého řemesla a patří k nejvýznamnějším památkám keltského umění.


 • účastníci

  akademik Josef Poulík, významný brněnský archeolog

 • zajímavosti

  unikátní bronzové kování dřevěné konvice

 • poznámka

  Výzkum trval do 23. 6. 1941, konvice nalezena 1. května. Nálezy jsou uloženy v Moravském zemském muzeu.


 • obrazy

  img0320.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Poulík
  vedoucí archeologického výzkumu


 • archeologické lokality

  Maloměřice
  Plíže


 • související odkazy

  mapa
  najdi na mapě


 • autor

  Los


Aktualizováno: 06. 07. 2018

Rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovým kováním z keltského pohřebiště v Maloměřicích. Foto: Karel Šabata, uloženo: MuMB.