Nález keltského pohřebiště

16. 5. 1941 (16.5.–23.6.1941)


ulice

katastr

Maloměřice


nej...

Morava
největší moravské keltské pohřebiště (3.–4. století př. n. l.)


charakteristika

Při stavbě nákladního nádraží v Maloměřicích bylo pod vedením tehdejšího archeologa Moravského zemského muzea J. Poulíka prozkoumáno rozsáhlé keltské pohřebiště, datované do 4.–3. století př. n . l. Byly zde zastoupeny různé typy hrobů, dokládající značné sociální rozvrstvení keltské společnosti, většina hrobů je kostrových, vybavených zajímavým inventářem.
Několik dní po ukončení výzkumu učinili stavební dělníci nejvýznamnější objev - soubor bronzových kování dřevěné konvice, rituálně uložené v centru pohřebiště. Předmět sám náleží k nejkrásnějším ukázkám keltského uměleckého řemesla a patří k nejvýznamnějším památkám keltského umění.


účastníci

akademik Josef Poulík, významný brněnský archeolog


zajímavosti

unikátní bronzové kování dřevěné konvice


poznámka

Výzkum trval do 23. 6. 1941, konvice nalezena 1. května. Nálezy jsou uloženy v Moravském zemském muzeu.
osoby

Josef Poulík
vedoucí archeologického výzkumu


archeologické lokality

související odkazy

Los


Aktualizováno: 06. 07. 2018