Přednáška Primáši BROLNu

16. 5. 2013


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-městocharakteristika

Přednáška byla doplněna hudebními ukázkami.


poznámka

V roce 2012 oslavil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů 60 let od svého založení. Za dobu své bohaté činnosti natočil řadu nahrávek na dlouhohrajících gramofonových deskách a CD, uskutečnil mnoho koncertních vystoupení a zahraničních zájezdů.
Se souborem účinkovali vynikají muzikanti a zpěváci (Božena Šebetovská, Jarmila Šuláková, Vlasta Grycová, Jožka Severin, Jožka Černý a mnozí další) a měl své příznivce i mezi skladateli a upravovateli (např. Emanuel Kuksa, Jaromír Nečas, Jaroslav Jakubíček, Josef Berg, Miloš Štědroň).
Také v letošním roce uskuteční soubor řadu koncertů a vystoupení.
BROLN vtiskl pečeť nejen novému hudebnímu pojetí tradiční lidové hudby, ale i uměleckému zpracování lidových písní. Velký podíl na umělecké úrovni tohoto tělesa mají primášské osobnosti. Jejich interpretační styly a konfrontace s vážnou hudbou v přednášce, doplněné hudebními ukázkami, přiblížil Mgr. Jan Kružík.


prameny, literatura

osoby

Josef Berg
skladatel, který s orchestrem spolupracoval Božena Šebetovská
zpěvačka, která s brněnským orchestrem vystupovala


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

hub


Aktualizováno: 11. 05. 2020