Potvrzení předcházejících privilegií

11. 7. 1458


místo

Brno


charakteristika

Jiří z Poděbrad, král český, potvrzuje městu Brnu, "jasné ozdobě markrabství moravského", všechna privilegia, která mu udělili čeští králové a moravská markrabata.


účastníci

Jiří z Poděbrad, král český,
purkmistr, konšelé a obec města Brna


poznámka

Někdy po 20. červnu roku 1458 Jiří z Poděbrad dorazil k městu. Špilberská posádka se vzdala, Jiříkovo vojsko obsadilo hrad a chystalo se k útoku na Brno. Tehdy Brňané uznali, že musí přijmout za svého pána toho, koho poslouchá celá země a otevřeli Jiřímu brány města.Jord


Aktualizováno: 06. 07. 2019