Znovuodhalení pomníku obětí světových válek v Brně-Bohunicích

23. 4. 1997


ulice

charakteristika

Úsilí občanů Brna-Bohunic obnovit pomník obětí obou světových válek se konečně naplnilo. Završila se tak složitá historie původního pomníku obětí první světové války, která odráží nejen dějinné zvraty, ale ukazuje nelehký osud původní obce Bohunice. Ta se stala v roce 1919 součástí tzv. Velkého Brna, ale v 70. letech 20. století byla původní zástavba vážně porušena výstavbou panelového sídliště Československo-sovětského přátelství.
Změnila se i skladba obyvatelstva, noví obyvatelé neměli povědomí o historii obce.
Teprve po roce 1989 se snaží radnice Brno-Bohunice ve spolupráci s občany zachovat alespoň část památek, které lze ještě zachránit.


poznámka

Když se připravovala výstavba sídliště Československo–sovětského přátelství v Bohunicích, byl pomník v 70. letech 20. století přemístěn z původního místa „V sadě Svobody“ (dnes Neužilova ulice) na ulici Malou. Totalitní režim nechal z pomníku odstranit jména padlých v 1. světové válce a nahradil je textem věnovaným padlým rudoarmějcům.
Při další etapě výstavby sídliště byl pomník odstraněn i z tohoto místa a uložen v podniku VD Kamena s nadějí, že se tato památka na padlé občany do Bohunic na nějaké důstojné místo vrátí. Rada Brno-Bohunice však v roce 1996 rozhodla o umístění pomníku do depozitáře muzea.
Na základě podnětů občanů, zejména starousedlíků z řad Sokolů, hledalo vedení městské části Brno-Bohunice vhodné místo pro umístění památníku. Ve středu 23. dubna 1997 v16 hodin byl památník odhalen na svém dnešním stanovišti v horní části ulice Havelkova.
(Informace pro naši encyklopedii poskytl Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice, děkujeme.)


události

25. 5. 1919
Odhalení pomníku padlých v první světové válce v Brně-Bohunicích


objekty

oběti 1. a 2. světové války
pomník: Havelkova–Běloruská 0/01 pomník obětí okupace a padlých osvoboditelů
pomník: Malá 4/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 08. 04. 2019