Návštěva patriarchy Bartoloměje u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

24. 5. 2013 (23.5.–25.5.2013)charakteristika

Na oslavy 1150. výročí přijel do České republiky nejdůležitější představitel pravoslavné církve a následovník patriarchy Fotia, který poslal v roce 863 sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Jeho Všesvatost Bartoloměj, arcibiskup Konstantinopole a ekumenický patriarcha navštívil ve čtvrtek 23. 5. 2013 Prahu (v 10.30 hodin chrám sv. Cyrila a Metoděje), v pátek 24. 5. 2013 přijel do Brna, kde se setkal s představiteli Jihomoravského kraje v budově Krajského úřadu JMK. V závěru návštěvy předal náměstek hejtmana Stanislav Juránek patriarchovi Bartoloměji moravské víno a vzácnou fotografii kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích, v němž příležitostně probíhají pravoslavné bohoslužby.
Při slavnostním obědě se setkal také s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a v podvečer byl přivítán v rámci programu Noci kostelů v místním pravoslavném kostele sv. Václava, kde pronesl úvodní projev, přednesl k přítomným několik vět povzbuzení ve víře a svou návštěvu využil i k osobnímu setkání s desítkami prostých pravoslavných věřících.
V sobotu 25. 5. 2013 v rámci programu Jihomoravského kraje „Setkání kultur“ sloužil v Mikulčicích sv. liturgii za spoluúčasti zástupců všech 14 autokefálních pravoslavných církví z celého světa, zástupců místní české římskokatolické církve, zástupců Vatikánu, zástupců církví sdružených v Ekumenické radě církví, zástupců Světové rady církví. Přítomni byli i zástupci vlády, parlamentu, krajů ČR, partnerských měst a krajů ze zahraničí.
V neděli ho uvítali pravoslavní na Slovensku.
K bohatému programu patřilo v každém městě i setkání s představiteli křesťanských církví a státní správy, neboť jde o velkou kulturní a církevní událost.


poznámka

Bartoloměj I., světským jménem Dimitrios Archondonis, je od listopadu 1991 arcibiskupem Konstantinopole a Nového Říma a ekumenickým patriarchou. Je příslušníkem řecké národnostní menšiny v Turecku a držitelem tureckého občanství.
V březnu 2013 se jako první představitel pravoslavné církve v historii zúčastnil inaugurační mše nového papeže Františka. Také v březnu 2013 v tureckém deníku Hürriyet připustil možnost opětovného sjednocení s katolíky. Obě církve se rozdělily při velkém schizmatu v roce 1054.stavby

Chrám sv. Václava (pravoslavný)
Gorazdova 8/52
zde patriarcha Bartoloměj přednesl úvodní projev v rámci Noci kostelů


Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019