Výstava fotografií ze života Františka Boudy

20. 5. 2013


ulice

číslo orientační

8


charakteristika

Výstava byla spojena s výkladem a besedou s hosty z Klubu příslušníků RAF a Svazu letců České republiky, odbočka Brno.


účastníci

Roman Onderka, primátor Brna,
Emil Boček, čestný předseda Klubu příslušníků RAF,
Jaroslav Vodička, předseda SBS,
Ing. Šebela, Klub příslušníků RAF,
Marcela Kopečná, hlavní iniciátorka celé akce,
Tomáš Jambor, znalec historie našich letců, spolupracovník při přípravě výstavy,
Ing. Miroslav Kopecký, další ze spolupracovníků při přípravě akce,
četní hosté



osoby

Emil Boček
čestný předseda Klubu příslušníků RAF František Bouda
akce věnována připomenutí jeho památky Roman Onderka
primátor města Brna


městská část

Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2018