Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově

Slavnostní odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově


 • 6. 6. 2013 


 • ulice

  Petrov

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  plošina poblíž katedrály


 • charakteristika

  K oslavám Jubilejního roku 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se připojila také moravská metropole. Ve čtvrtek 6. června 2013 v 10.00 hodin bylo u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově slavnostně odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje autorů Vladimíra Matouška a Ing. arch. Radima Horáka.


  PROGRAM slavnostního dopoledne 6. června 2013:
  Zahájení a proslovy
  - Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup
  - JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
  - Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna

  Odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje jeho autory
  - Vladimír Matoušek a Ing. arch. Radim Horák

  Staroslověnské zpěvy
  - Dómský smíšený sbor Brno

  Požehnání sousoší sv. Cyrila a Metoděje
  - Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup

  Prohlídka výstavy Diecézního muzea v Brně v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla nazvané Kotva a pramen.


 • poznámka

  Slovo jednoho z autorů sousoší, sochaře Vladimíra Matouška:
  „Na úsvitu kulturních dějin naší země stáli dva muži, kteří projevili nesmírnou odvahu. Totiž odvahu sloužit svým intelektem lidem v cizí zemi, vydat se na nebezpečné cesty do neprobádaných krajin, konat věci a skutky, které tam nebyly obvyklé, zvěstovat nové duchovní pravdy o světě. A všechna rizika (a ta bývala často pro misionáře smrtelná) svěřit vyšší moci. Jejich mise mohla ztroskotat na stovkách náhod a detailů. Nestalo se…
  Ctnost jejich odvahy a víry otevřela a posílila v naší zemi Kristův pramen. Těžíme z něj vědomě či nevědomě všichni dodnes.
  Kéž bychom my dnes v naší pohodlné době měli alespoň zlomek jejich odhodlání!
  Místem, kam chodíme odedávna čerpat sílu, je v Brně hora pojmenovaná podle sv. Petra - Petrov. V památníku, který budujeme můžeme projevit vděk a úctu k velikosti osobností Cyrila a Metoděje i jejich činů pro naši historii. Připomenout si, že bychom měli být také takoví. Pozvednout se z malichernosti malých sporů i strachů, vidět celek dějin. A naši úlohu v něm - jako odvážnou službu ostatním lidem všude na světě.
  Stejně jako sloužili Solunští bratři před 1150 lety nám."


 • obrazy

  img15941.jpg img15942.jpg img15943.jpg img15944.jpg img15945.jpg img15946.jpg img15947.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  5. 6. 2013
  Výstava „Kotva a pramen - cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“
  prohlídka výstavy jako součást programu slavnostního odhalení sousoší


 • osoby

  Roman Onderka
  primátor města Brna


 • objekty

  Sv. Cyril a Metoděj
  sochařská realizace: Petrov 0/01


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 02. 01. 2020

6. 6. 2013 - brněnský biskup Vojtěch Cikrle při slavnostním projevu před sousoším sv. Cyrila a Metoděje odhaleném před katedrálou sv. Petra a Pavla při příležitosti 1 150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. Foto: Attila...