Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942

1. 7. 1942


charakteristika

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


zajímavosti

V úmrtním protokolu bylo zapsáno 36 osob. Zapisovatel musel použít opět nejen malá písmena za lomítkem pořadového čísla zápisu, ale v jedenácti případech musel využít malé písmeno opakovaně s číslovkou dvě. Poprvé (celkem pět zápisů) také vynechal bydliště, povolání, náboženství a stav popravených. Od tohoto dne až do konce stanného práva zůstaly zápisy jen takto neúplné.


prameny, literatura

události

30. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 30. června)


osoby

Julie Blažejová
v protokolu uvedena pod číslem 2557/i František Cejpek
v protokolu uveden pod číslem 2557/h 2 František Cejpek
v protokolu uveden pod číslem 2557/j 2 Anežka Cejpková
v protokolu uveden pod číslem 2557/t Marie Cejpková
v protokolu uvedena pod číslem 2557/d 2
další osoby (31)...


Menš


Aktualizováno: 28. 05. 2021