Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)

1. 7. 1942


ulice

Mučednická
v době druhého stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


nej...

Morava
Stanný soud v Brně vynesl v tento den nejvíce rozsudků smrti za dobu trvání druhého stanného práva - rozsudky byly v týž den vykonány na popravišti v Kounicových kolejích


charakteristika

V tento den bylo na základě rozsudku stanného soudu popraveno 48 osob, z toho 12 žen. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 2565/a-2565/u 2.
Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 2. 7. 1942.


zajímavosti

Dobový tisk věnoval informaci o rozsudcích stanných soudů v Praze a Brně pouhých 9 řádků, přitom jen v Brně bylo popraveno celkem 48 odsouzených, v Praze pak 93 osob.
Dominující zprávou pro tento den byl pád pevnosti Sevastopol.události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942


osoby

Ludvík Bača
jeden z popravených Vlastimila (Vlasta) Bačová
jedna z popravených Jaroslav Baláč
jeden z popravených Ladislav Barák
jeden z popravených Miroslav Bílek
jeden z popravených
další osoby (43)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018