Vypovězení židovského obyvatelstva z města

27. 7. 1454


místo

Praha


charakteristika

Ladislav Pohrobek, král český, vypověděl veškeré židovské obyvatelstvo z města Brna a nařídil, aby do 11. listopadu téhož roku složili svůj movitý majetek a odešli z města. Měšťané i podruzi měli Židům vrátit vypůjčené peníze, ne však úroky z dluhů.


účastníci

Ladislav Pohrobek, král český,
město Brno


zajímavosti

Ladislavův zákrok vyprovokovala halasná misie kněze Jana Kapistrána. Židé byli vypovězeni také ze Znojma, Olomouce a Uničova.


poznámka

Třicet židovských domů, synagogu a židovský hřbitov přenechal Ladislav městské radě, aby je osadila křesťany. Za to mělo město ročně dávat do královské komory 60 kop grošů, které dříve platilo židovské obyvatelstvo.osoby

Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018