Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942

2. 7. 1942


charakteristika

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


zajímavosti

Zapisovatel musel použít opět nejen malá písmena za lomítkem pořadového čísla zápisu, ale ve dvaadvaceti případech musel využít malé písmeno opakovaně s číslovkou dvě.
Ve všech zápisech také vynechal bydliště, povolání, náboženství a stav popravených.


prameny, literatura

události

1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)


osoby

Ludvík Bača
v protokolu uveden pod číslem 2565/n Vlastimila (Vlasta) Bačová
v protokolu uvedena pod číslem 2565/r Jaroslav Baláč
v protokolu uveden pod číslem 2565/v Ladislav Barák
v protokolu uveden pod číslem 2565/e 2 Miroslav Bílek
v protokolu uveden pod číslem 2565/t
další osoby (43)...


Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018